Isang pagpupugay at taos-pusong pasasalamat sa ating mga pangalawang magulang, at sa ating mga Boluntaryong Teachers na nagbibigay ng sarili nilang oras para matulungan ang kabataan sa kanilang mga komunidad.

Mabuhay ang ating mga Guro!

#PNVSCA #BeAVolunteer #NationalTeachersMonth